กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อขอบัญชีผู้ใช้งาน

*ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
 
*รหัสผ่าน  
 
*รหัสผ่าน (อีกครั้ง)  
 
*ชื่อ-นามสกุล  
 
*ตำแหน่ง  
 
*ลักษณะงาน  
  หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย นักศึกษา
  โรงงาน เอกชน/ตลาด/อื่น ๆ
*หน่วยงาน  
 
*ที่อยู่ที่ทำงาน  
 
*เบอร์โทรศัพท์  
 
Fax  
 
*E-mail  
 
 
* กรุณากรอกข้อมูล

 
    © 2007-2010 <> Food Consumption(ฐานข้อมูลบริมาณการบริโภคอาหาร) <Version1.0.6>
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards,Ministry of Agriculture and Cooperative,
50 Phaholyothin Road, Ladyao Chatuchak Bangkok 10900. Thailand. Tel. (662) 561 - 2277